ANBI STATUS

Stichting Vrienden van de Fredericusschool te Velp heeft per 25 september 2013 de ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting Vrienden van de Fredericusschool te Velp zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting.

Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: daargeefjeom.nl en bij de Belastingdienst natuurlijk.

© Stichting Vrienden Fredericusschool