Stichting Vrienden van
de Fredricusschool

Adres : Emmastraat 22, 6881 SV Velp

E-mail : info@vriendenfredericusschool.nl

Kvk nummer : 58853197

RSIN nummer : 8532.08.980

Bankrekening : NL44 INGB 0006 1289 49

 

De Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Petra Schipper-Willemsen

Secretaris: C. Mons Stolper

Penningmeester: Harald J. Hendriks

 

Ons financieel beleid

- Wij zijn financieel transparant. Hieronder treft u onze financiële stand van zaken aan

- Alleen strikt noodzakelijke kosten worden gemaakt. Denk aan de website, drukwerk en bankkosten.

- Onze stichting geeft geen enkele beloning aan bestuursleden of andere vrijwilligers.

 

Documenten (download PDF's)

- Statuten (oprichtingsakte)

- Statuten (wijziging 8 dec 2014)

- Statuten (doorlopende tekst)

- Beleidsplan

- Overzicht van activiteiten 1e half jaar 2014

- Winst- en verlies rekening t/m 31 juli 2014

- Balans per 31 juli 2014

- Winst- en verlies rekening t/m 31 juli 2015

- Balans per 31 juli 2015

- Winst- en verlies rekening t/m 31 juli 2016

- Balans per 31 juli 2016

- Winst- en verlies rekening t/m 31 juli 2017

- Balans per 31 juli 2017

Over ons

De Fredericusschool krijgt geld van de overheid om het onderwijs, met wat daarbij komt kijken, te bekostigen. Docenten worden betaald, een schoolgebouw onderhouden en lesmaterialen worden aangeschaft. Dit is structurele financiering.


Daarnaast is voor extra wensen steeds minder geld, voor zaken waarvan we vinden dat die eigenlijk normaal zijn. Denk aan zaken die bijdragen aan een brede ontwikkeling van de leerlingen als: fraaie speeltoestellen op het schoolplein, goede audiovisuele apparatuur voor de aula, de inrichting van de schooltuin etc.

Stichting Vrienden Fredericusschool is mede opgericht, omdat ervoor gekozen is de ouderbijdrage laag te houden.

Doelstelling Stichting Vrienden Fredericusschool
De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan de kwaliteit van de Fredericusschool en de bijbehorende schoolomgeving door middel van het verlenen van financiële steun aan projecten en voorzieningen voor school- en buurtkinderen alsmede het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of dit bevordert.

De Stichting Vrienden van de Fredericusschool opereert als vriendenstichting onafhankelijk van de school, met eerdergenoemde doelstelling.

© Stichting Vrienden Fredericusschool